Specialųjį ugdymą reglamentuojantys dokumentai

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. VASARIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-258 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2014-01-15-V-50 (1).docx

2014-01-15-V-50 (2).docx

2014-01-15-V-50 (3).docx

Standartizuotų testų vykdymas ir organizavimas
Aštuntame puslapyje yra nurodyta informacija apie mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvavimą patikroje.
VYKDYMO TVARKA_Savivaldybems_galutinis.p
Adobe Acrobat Document 1.7 MB

Specialiojo pedagogo pareigybių aprašas:

 

MOKYKLOS SPECIALIOJO PEDAGOGO BENDRIEJI PAREIGINIAI NUOSTATAI

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
users online