Visus šiuos leidinius turiu savo kabinete, tad jei norėsite skolintis, mielai prašom.

Pratybos skirtos mokiniams, patiriantiems ugdymo(si) sunkumų ir besimokantiems pagal pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas.

 

 Pratybas galima naudoti ne tik tradiciškai - surašant nežinomas vertes į reikiamas vietas, bet ir iškerpant kiekvieno uždavinio detales, o po to reikiama seka suklijuojant į sąsiuvinius. Taip lavinamas ne tik mąstymas, bet ir smulkioji motorika.

 

Ši mokomoji priemonė suteiks daugiau galimybių ir pasitikėjimo mokiniams, kuriems sunkiau spręsti tekstinius uždavinius su matiniais skaičiais.

 

Nauja

Nemokama knyga bendraujantiems su paaugliais
Paauglystė tai bendravimo įgūdžių mokymasis, daug emocijų ir daug energijos. O besimokant bendrauti pridaroma ir klaidų. Kartais tai virsta prasivardžiavimu, erzinimais, replikomis ir kitokiais konfliktais. Kažkam ta klaida virsta pamoka, kažkam pramoga, o kažkam gilia nuoskauda.

Grubesnis žodis, piktesnis žvilgsnis ar apkalbos - su tokia realybe yra susidūrę 40 procentų mokinių. O dešimtadalis mokinių su tuo susiduria kiekvieną savaitę. Jiems kyla klausimai: Kaip man reaguoti? Ką man daryti? Kada visa tai liausis? Atsakymus į šiuos klausimus nėra taip paprasta rasti. Būtent dėl to dalinamės šiomis idėjomis su jumis.

Ką rasite šioje knygoje:

Kitokį požiūrį į tarp paauglių kylančius konfliktus;
Kodėl jie erzina vieni kitus;
Kaip reaguoti į apkalbas;
Kaip sustabdyti neapykantą;
Kaip bendravimą veikia humoro jausmas ir baimės;
Kaip bendrauti su sesėmis ir broliais.
kiekvienas-skirtingas-kiekvienas-reikali
Adobe Acrobat Document 409.1 KB

Leidinių serija LENGVA SKAITYTI  skiriama vaikams, pradedantiems skaityti savarankiškai.
Knygelėse rasite įdomių pasakų, pasakojimų, kurie puikiai tinka vaikų teksto suvokimui ugdyti. 

Tekstus lengva skaityti ir suprasti:
• nesudėtingas ir aiškus siužetas,
• suprasti turinį padeda paveikslėliai,
• paaiškinti sunkesni žodžiai,
• veikėjų kalba išskirta komiksų „burbuluose“,
• „pirmojo žingsnelio“ tekstai parašyti didžiosiomis raidėmis,
• lengvai skaitomas šriftas.

Trys serijos knygelės – trys nuosekliai sunkėjantys skaitymo žingsneliai.


„Trečiojo žingsnelio“ laukite spalio pradžioje.


2013 metais parengta priemonė, skirta specialiesiems pedagogams, logopedams, pradinių klasių mokytojams, mokiniams, jų tėveliams.

Tekstai ir užduotys grafiškai struktūruoti, nesudėtingi, prieinamo turinio, žodyno, pateikiami sunkėjančia tvarka. Paveikslėliai nestilizuoti, lengvai suprantami.

Apie knygą

Metodinė priemonė skiriama bendrojo ugdymo įstaigose dirbantiems specialiesiems pedagogams, pradinių klasių, lietuvių kalbos ir matematikos mokytojams.
Metodinę priemonę sudaro lietuvių kalbos, matematikos užduotys pradinių klasių ir 5–8 klasių mokinių gebėjimams vertinti. Užduočių turinys orientuotas į Bendrojo ugdymo programose numatytą patenkinamą pasiekimų lygį.
Specialiesiems pedagogams siūloma metodinę priemonę naudoti kaip atraminę medžiagą atliekant pirminį ir pakartotinį mokinio gebėjimų vertinimą. Pradinių klasių mokytojai, mokytojai dalykininkai (lietuvių kalbos, matematikos) čia pateiktus užduočių komplektus gali panaudoti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių pasiekimams įvertinti.

Puikiai parengtos pratybos specialiųjų poreikių mokiniams, bet, manau, galima naudoti ir dirbant su visa klase. Atlikus užduotis mokiniai gali patys save įsivertinti, nes vertinimo kriterijai ir instrumentai pateikti po kiekviena tema.

Apie knygą

Kiekvienas pedagogas, dirbdamas su mokiniais, turinčiais matematikos mokymosi sunkumų, ieško naujų darbo būdų bei metodų, kad mokymasis nebūtų vien tik nuobodus uždavinių sprendimas, bet ir sudomintų mokinius, keltų motyvaciją.

Tatjana Borisevičienė, dirbdama su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, išbandė naują mokinių veiklos būdą ir pateikia jį parengtoje mokymo priemonėje.

Metodinė priemonė sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji dalis skirta natūraliųjų skaičių sudėčiai ir atimčiai, antroji - natūraliųjų skaičių daugybai ir dalybai. Kiekviena dalį sudaro 7 rūšių veikla, kai palaipsniui sunkėja kodavimo ir atpažinimo ženklai.

Dirbdami su priemonėje pateikta medžiaga, vieni mokiniai pagal pateiktus pavyzdžius parengia užduotis, jas išsprendžia, skaičiuotuvais patikrina rezultatus ir juos užkoduoja. Kiti mokiniai pagal pateiktus kodus atkuria skaičius ir suranda atsakymus kiekvienai užduočiai skirtoje lentelėje.

Naudojant Tatjanos Borisevičienės parengtą priemonę ne tik stiprinami specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių aritmetinių veiksmų sprendimo įgūdžiai, bet ir lavėja jų pastabumas, orientavimasis erdvėje, atmintis, regimasis suvokimas, ugdomas mokinių kūrybiškumas.

Priemonė padės mokytojams ir specialiesiems pedagogams paįvairinti mokomąjį procesą, palengvins mokomosios medžiagos parengimą specialiųjų poreikių mokiniams.

Teigiamai reikėtų vertinti ir trumpus, bet gana aiškiai pateikus metodinius nurodymus mokytojams.

Tatjanos Borisevičienės parengta metodinė priemonė „Matematikos užduočių modelių rengimas ir įgyvendinimas" papildys iki šiol negausią mokymo priemonių, sukauptų respublikoje specialiųjų poreikių mokinių ugdymui atsargas, todėl rekomenduoju spausdinti.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
users online